Privacy Policy

LOCCITANE.LV lietošanas noteikumi
 
Vispārīgie noteikumi
1.   Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.loccitane.lv, turpmāk - loccitane.lv, lietošanas kārtību.
2.   SIA C&D STYLE, reģistrācijas Nr. 50103767451, adrese: Dēļu iela 4,korpuss 8, Rīga, LV-1004, turpmāk - LOccitane, nodrošina loccitane.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.
3.   Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas loccitane.lv vai izmanto citus loccitane.lv pakalpojumus. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem loccitane.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.
4.   Ja Lietotājs iegādājas loccitane.lv piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.
5.   Ja Lietotājs iegādājas preces loccitane.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka  tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā loccitane.lv atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem.
6.   Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt loccitane.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, LOccitane ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam loccitane.lv
7.   LOccitane patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties loccitane.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.
8.   LOccitane patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.
 
Atbildība
1. LOccitane ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai loccitane.lv lietošanas kārtībai.
2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.
3. loccitane.lv nav atbildīgs par loccitane.lv veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.
4. LOccitane nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus LOccitane saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā LOccitane centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.
 
Personas datu aizsardzība
1. Iepirkties loccitane.lv var tikai reģistrēti Lietotāji. Ar reģistrēšanos vietnē loccitane.lv uzskatāms, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Veicot pirkumu, Lietotājam ir jāievada savs vārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts. Lai atkārtoti ienāktu vietnē loccitane.lv, tam atbilstošos laukos jāievada  reģistrētais e-pasts un parole.
2.  Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu pareizību. Ja Lietotājs reģistrācijas formā norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, LOccitane nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju.
3. Reģistrējoties loccitane.lv Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus loccitane.lv. Ja reģistrācija datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to LOccitane rakstot uz loccitane@cdstyle.lv
4. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.
5. LOccitane garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.
6. LOccitane apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot LOccitane partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus.
7. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai identificētu personas identitāti.
8. Lietotājam jebkurā laikā ir iespēja atteikties no jaunumu saņemšanas vai izdzēsties no loccitane.lv reģistrēta lietotāja saraksta rakstot uz loccitane@cdstyle.lv .

LOccitane Latvia sīkdatņu izmantošanas politika
LOccitane Latvia mājaslapā tiek izmantotas programmas, kas veido sīkdatnes, ļaujot lietotājam šķirstīt lapas un uzglabājot informāciju par apmeklētajām lapām. Tās tiek izmantotas, lai mājaslapa spētu atpazīt lietotāju un tādējādi atvieglotu un paātrinātu lietotāja piekļuvi mājaslapas iespējām, sniedzot lapas ērtāku lietošanas pieredzi, piemēram, autorizācijai, piedāvājumu meklēšanai un/vai atkārtotai apmeklēšanai.
 
Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes ir ļoti mazi teksta faili, kas automātiski rodas mājaslapas apmeklējuma laikā un tiek saglabāti lietotāja izmantotajā datorā, planšetē vai viedtālrunī (ierīcē), tādējādi ļaujot individualizēt mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam. Sīkdatnes lietotāja datorā tiek saglabātas lietotāja izvēlētajā apmērā, kuru var norādīt datora pārlūkprogrammas iestatījumos.
“Sesijas sīkdatnes” ir pagaidu faili, kas lietotāja datorā, planšetē vai viedtālrunī saglabājas līdz brīdim, kamēr viņš pārtrauc mājaslapas apmeklējumu.
“Pastāvīgās sīkdatnes” ir faili, kas automātiski tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetē vai viedtālrunī mājaslapas apmeklējuma laikā un paliek saglabāti ierīcē tik ilgi, kamēr lietotājs tos izdzēš vai atkarībā no lietotāja pārlūkprogrammas uzstādījumiem šādi faili tiek izdzēsti automātiski.
 
Kāda informācija tiek saglabāta?
Sīkdatne saglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām loccitane.lv mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija. Sīkdatņu saglabātie dati ir anonīmi.
 
Kādēļ sīkdatnes ir nepieciešamas?
 “Sesijas sīkdatņu” izmantošana ir obligāti nepieciešama, lai nodrošinātu mājaslapas nepārtrauktu un netraucētu funkcionēšanu, tostarp nodrošinātu iespēju lietotājam autorizēties mājaslapā. Šāda veida sīkdatnes ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, bet to funkcionalitāte ir nepieciešama vienīgi uz laiku, kamēr lietotājs lieto mājaslapu. “Sesijas sīkdatnes”, piemēram, nodrošina to, ka mājaslapa saglabā informāciju par lietotāja izvēli iepriekšējā mājaslapas “logā”, lai lietotājam, atgriežoties tajā, nebūtu nepieciešamas atkārtoti meklēt un ievadīt visu informāciju.
 
“Pastāvīgo sīkdatņu” izmantošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu Jums pēc iespējas ērtāku un tieši Jums individuāli paredzētu mājaslapas lietošanas pieredzi, pielāgojot mājaslapas saturu un piedāvājumus atbilstoši Jūsu interesēm iepriekšējo apmeklējumu laikā. Šī veida sīkdatnes saglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā. Šo sīkdatņu informācija var tikt izmantota arī reklāmas un mārketinga nolūkos, ņemot vērā lietotāju izrādīto interesi par noteikta veida mājaslapā pieejamajiem piedāvājumiem.
 
Trešo personu sīkdatnes
Informācija, kas tiek savākta, izmantojot sīkdatnes, tiek nosūtīta arī Google, lai izveidotu mājaslapas statistiskās atskaites. LOccitane Latvia mājaslapa izmanto rīku Google Analytics, kas palīdz analizēt to, kā apmeklētāji lieto mājaslapu.
 
Mēs nekad neizmantosim un arī neļausim trešajām personām izmantot šo statistikas analīzes instrumentu, lai izsekotu un iegūtu konfidenciālu informāciju par mūsu mājaslapas apmeklētājiem. Ne mēs, ne Google nesasaistīs IP adresi ar individuālo datora lietotāju un jebkādiem citiem datiem, kas pieejami Google, izņemot gadījumus, kad Jūs iesniegsiet personas datus mūsu mājaslapas aizpildāmajā formā
 
Sīkdatņu lietošanas politikas izmaiņas
LOccitane Latvia informē, ka var veikt izmaiņas sīkdatņu izmantošanas politikā jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājaslapā. LOccitane Latvia aicina Jūs periodiski pārlasīt šo dokumentu, lai Jūs būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar aktuālajām izmaiņām.

Citi noteikumi
1. Attiecības starp Lietotāju un LOccitane regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
 
2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar LOccitane klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību " C&D STYLE " apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:
-Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām;
-citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā;
-saskaņā ar šo Privātuma politiku.
 
Ar šo Privātuma politiku sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ C&D STYLE ” sniedz Jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.
 
1. Definīcijas
1.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
1.2. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – klients).
1.3. Profilēšana – automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.
1.4. Pārzinis – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ C&D STYLE ” (turpmāk arī – LOCCITANE).
1.5. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa (LOCCITANE) vārdā apstrādā personas datus.
1.6. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.
1.7. Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.
1.8. Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu LOCCITANE mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.
 
2. Personas datu pārzinis un apstrādātājs
2.1. Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "C&D STYLE“ , reģistrācijas Nr. 50103767451, adrese: Dēļu iela 4,korpuss 8, Rīga, LV-1004.
2.2. Personas datu apstrādātāji ir juridiskās personas, kuras LOCCITANE vārdā un atbilstoši LOCCITANE norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.
 
3. Apstrādē esošās klientu personas datu kategorijas un datu veidi
3.1. LOCCITANE apstrādātās klientu personas datu kategorijas atšķiras atkarībā no tā, kādus LOCCITANE pakalpojumus klients vēlas izmantot.
3.2. LOCCITANE apstrādāto klientu personas datu kategorijas iedalāmas šādi:
3.2.1. klienta personas datu apstrāde LOCCITANE klienta karšu izsniegšanai un citām ar to saistītajām darbībām;
3.2.2. klienta personas datu apstrāde reģistrācijai LOCCITANE e-veikalā un citām ar to saistītajām darbībām;
3.2.3. klienta personas datu apstrāde LOCCITANE jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu;
3.2.4. klienta personas datu apstrāde drošības nolūkos;
3.2.5. klienta personas datu apstrāde citos mārketinga nolūkos (publicitātes pasākumi).
3.3. Klienta karšu izsniegšanas nodrošināšanai un ar to saistīto mārketinga piedāvājumu sniegšanai LOCCITANE atbilstoši klienta pēc izvēles sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis un gads pēc izvēles); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts.
3.4. Klienta reģistrācijai LOCCITANE e-veikalā LOCCITANE atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts, adrese.
3.5. LOCCITANE e-veikalā veiktā darījumu izpildei – preces piegādei – LOCCITANE var apstrādāt šādu klienta personas datus atkarībā no klienta izvēlētā preču piegādes veida: e-pasts, vārds, uzvārds; adrese; mobilā tālruņa numurs.
3.5. LOCCITANE jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu, LOCCITANE atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam un mērķim var apstrādāt šādus klienta personas datus: e-pasts, tālruņa numurs, dzimšanas dati,adrese.
3.6. LOCCITANE īpašuma aizsardzības nolūkos apstrādā šādus klienta personas datus: videoattēls, kas tiek iegūts no LOCCITANE veikalos esošajām videokameru ierakstiem.
3.7. LOCCITANE publicitātes veicināšanai LOCCITANE rīkoto publicitātes pasākumu laikā (prezentācijas, veikalu atklāšanas pasākumi u.tml. ) LOCCITANE var apstrādāt šādus klienta personas datus: fotoattēls.
 
4. Personas datu apstrādes nolūki
4.1. LOCCITANE iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.
4.2. LOCCITANE iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:
4.2.1. vārds, uzvārds vai lietotājvārds – klienta identificēšanai LOCCITANE veikalos, nodrošinot klientam iespēju izmantot klienta karti, to neuzrādot; kā arī klienta reģistrācijai LOCCITANE e-veikalā un piekļuves LOCCITANE e-veikalam nodrošināšanai;
4.2.2. dzimums – veidojot dzimumam piemērotākos LOCCITANE īpašos piedāvājumus;
4.2.3. dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads) – atlaižu piešķiršanai klienta dzimšanas dienā;
4.2.4. adrese – sezonālo katalogu, informatīvu materiālu un ielūgumu nosūtīšanai pa pastu klientam, kā arī LOCCITANE e-veikalā pasūtīto preču piegādei, ja klienta izvēlētais piegādes veidam ir nepieciešams norādīt adresi, lai preci piegādātu klientam;
4.2.5. mobilā tālruņa numurs – SMS sūtījumiem par aktuālajiem akciju piedāvājumiem un aicinājumiem uz pasākumiem; kā arī, ja klients norādījis tālruņa numuru preču pasūtījuma LOCCITANE e-veikalā noformēšanas laikā - saziņai jautājumos par LOCCITANE e-veikalā pasūtīto preču piegādi;
4.2.6. e-pasts – LOCCITANE jaunumu (newsletter) nosūtīšanai elektroniskā formā; piekļuves LOCCITANE e-veikalam nodrošināšanai klientam; paziņojumu, kas nepieciešami LOCCITANE e-veikalā veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai klientam, ja klients veiks preces pasūtījumu LOCCITANE e-veikalā;
4.2.7. videoattēls – videonovērošana LOCCITANE veikalu telpās, lai aizsargātu LOCCITANE īpašumu, novērstu zādzību izdarīšanu LOCCITANE veikalos, atklātu LOCCITANE veikalos izdarītās zādzības, identificētu personas, kas izdara zādzības, kā arī nodrošinātu personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību;
4.2.8. fotoattēls – LOCCITANE publicitātes veicināšanai tā rīkoto publicitātes pasākumu laikā.
4.3. LOCCITANE informē, ka daļa no 4.2. punktā norādītajiem datu apstrādes nolūkiem var tikt īstenoti automatizētā veidā, tostarp, veicot klienta profilēšanu, ar mērķi sniegt jaunus, īpašus, individuālus LOCCITANE piedāvājumus konkrētam klientam, ņemot vērā LOCCITANE iegūto un automātiski apkopoto informāciju no klienta sniegtajiem personas datiem un iepriekšējiem pirkumiem LOCCITANE veikalos, ja klients tam ir piekritis.

5. Personas datu apstrādes pamats un termiņš
5.1. LOCCITANE veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:
5.1.1.Klienta piekrišana – klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei. Pie katra sniedzamā personas datu veida LOCCITANE ir norādījis kādu no 4.2. punktā nolūkiem, kādiem klients pēc savas izvēles var sniegt LOCCITANE piekrišanu savu personas datu apstrādei. Klients, personīgi sniedzot savus personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.
Izsūtot aicinājumus uz LOCCITANE rīkotajiem publicitātes pasākumiem, kuros LOCCITANE publicitātes veicināšanas nolūkos plānots veikt fotografēšanu, LOCCITANE ielūgumā ietver norādi par fotografēšanu pasākumā. Klients, ierodoties uz pasākumu, pauž aktīvu, apzinātu piekrišanu tam, ka var tikt veikta klienta personas datu – fotoattēla – apstrāde.
5.1.2. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, LOCCITANE ir tiesīgs no klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem.
5.1.3. Leģitīmo interešu ievērošana – LOCCITANE ir tiesīgs apstrādāt klientu personas datus, lai nodrošinātu savu leģitīmo interešu ievērošanu, jo sevišķi, bet ne tikai, īpašuma aizsardzībai un drošībai LOCCITANE veikalos un lai nodrošinātu personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību (videonovērošana), un izmeklēšanas vai tiesvedības vajadzībām (ziņojot par noziedzīgiem nodarījumiem LOCCITANE veikalos; ceļot prasības, aizstāvoties pret prasībām tiesās u.tml.).
Videonovērošanas gadījumā LOCCITANE vienmēr nepārprotami informē klientu par veikalā veikto videonovērošanu, izvietojot speciālu uzlīmi pie veikalu ieejas. Ja klients nevēlas nokļūt videonovērošanas zonā, klientam ir iespējams izmantot iespēju iepirkties SIA “C&D STYLE” e-veikalā www.loccitane.lv .
5.2. LOCCITANE apstrādā klientu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr LOCCITANE ir nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildīt tam uzliktos juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis. Videonovērošanas materiāls tiek glabāts ne vairāk kā četras nedēļas. Ja konkrētais videonovērošanas materiāls ir nepieciešams zādzības atklāšanai, izmeklēšanai, zādzību izdarījušās personas sodīšanai vai LOCCITANE leģitīmo interešu aizsardzībai, tas tiek glabāts līdz šo mērķu sasniegšanai.
 
6. Personas datu saņēmēji
6.1. LOCCITANE, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, LOCCITANE izņēmuma kārtā klientu personas datus var nodot arī šādām personām:
6.1.1. Datu apstrādātājiem, kuri LOCCITANE vārdā un atbilstoši LOCCITANE norādījumiem apstrādā personas datus, piemēram, pakalpojumu sniedzēji, kas LOCCITANE vārdā nosūta klientiem sms par aktuālajiem īpašajiem akciju piedāvājumiem;
6.1.2. valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;
6.1.3. personām, kuras sniedza LOCCITANE pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.
 
7. LOCCITANE sīkdatņu politika
7.1. LOCCITANE mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas saglabā informāciju par mājaslapas lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija.
7.2. LOCCITANE izmanto sīkdatnes, tikai pamatojoties uz mājaslapas lietotāju sniegtu nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai. Šis nosacījums neattiecas uz tām sīkdatnēm, kuras nepieciešamas LOCCITANE mājaslapas netraucētai funkcionēšanai, bet kuras ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām LOCCITANE mājaslapā.
 
8. Klienta tiesības saistībā ar LOCCITANE veikto personas datu apstrādi
8.1. Klientam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt LOCCITANE, kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot LOCCITANE izbeigt visu klienta datu vai noteiktas daļas klienta datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās klienta personas datu apstrādes tiesiskumu.
8.2. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), LOCCITANE nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.
8.3. Ievērojot to, ka LOCCITANE ir nepieciešams nepārprotami identificēt klientu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atteikumu klients var nosūtīt LOCCITANE šādos veidos:
8.3.1. Ja klientam ir piešķirta klienta karte – nosūtot atsaukumu uz LOCCITANE e-pastu loccitane@cdsyle.lv no e-pasta, kuru klients norādīja LOCCITANE tirdzniecības vietā izsniegtajā klienta anketā klienta kartes saņemšanai vai kuru norādījis, reģistrējoties LOCCITANE e-veikalā. Šādā gadījumā atsaukuma e-pastā klientam jānorāda vārds, uzvārds vai lietotājvārds (ja klients tādu izvēlējies) un klienta kartes numurs (ja klientam šāda karte piešķirta), kā arī apjoms, kādā piekrišana tiek atsaukta.
8.3.2. Nosūtot atsaukumu uz LOCCITANE e-pastu loccitane@cdstyle.lv norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies) un klienta kartes numuru (ja klientam klienta karte piešķirta), kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta. 
8.3.3. Nosūtot atsaukumu pa pastu uz LOCCITANE juridisko adresi: C&D STYLE, :Dēļu iela 4,korpuss 8, Rīga, LV-1004, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies) un klienta kartes numuru (ja klientam klienta karte piešķirta), kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta. Pašrocīgi parakstītu piekrišanas atsaukumu klients var iesniegt arī kādā no LOCCITANE veikaliem.
8.4. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret LOCCITANE veikto personas datu apstrādi, kā arī prasīt LOCCITANE veikt noteiktas darbības saistībā ar klienta personas datiem, nosūtot pieprasījumu LOCCITANE kādā no veidiem, kas norādīts 8.3.1.-8.3.3. punktā. Klients ir tiesīgs prasīt LOCCITANE:
8.4.1. izsniegt LOCCITANE rīcībā esošos personas datus par klientu;
8.4.2. labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši klienta norādēm, savu lūgumu pamatojot;
8.4.3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu klienta datu apstrādi;
8.4.4. pārtraukt automatizētu klienta datu apstrādi (automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz klientu), tostarp profilēšanu;
8.4.5. pārnest personas datus citam pārzinim – tādā apjomā un formā, kādā dati ir LOCCITANE rīcībā.
8.5 Klientam ir tiesības iegūt no LOCCITANE informāciju par personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām LOCCITANE ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā klienta personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.
8.6. Jautājumu gadījumā saistībā ar LOCCITANE veikto personas datu apstrādi vai aizsardzību klientam ir tiesības vērsties pie LOCCITANE loccitane@cdstyle.lv
8.7. Domstarpību gadījumā saistībā ar LOCCITANE veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

9. Privātuma politikas izmaiņas
9.1. LOCCITANE var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas LOCCITANE mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.