Atpakaļ

L'OCCITANE rūpes

Mūsu vērtības

No sava izveidošanas momenta 1976.gadā kompānija L'OCCITANE sekoja vienkāršām vērtībām: autentiskums, cieņa un jutekliskums. Tā nav vienkārši filozofija, tās ir uzņemtās saistības, kas ilgus gadus ietekmē kompānijas pieņemamos svarīgos lēmumus. Visas mūsu darbības un lēmumus diktē divas savstarpēji saistītas vēlmes: saglabāt un nodot. Tas ir tas, kas piedod mūsu brendam dzīves spēku, piešķir tam nozīmi un misiju.

Autentiskums

Aiz katra produkta slēpjas patiesa vēsture. Aiz katra L'OCCITANE kosmētikas iepakojuma – skaidra izcelsme, franču zeme, stingri ievēroti ražotāja standarti un tehnoloģijas, kas mantotas no vecās-labās Provansas (vai jebkura cita reģiona).

Mūsu misija – nodot skaistuma tradīcijas un Francijas dienvidu kolorītu produkcijai, ko patiesi novērtēs mūsdienīgs pircējs jebkurā pasaules valstī.  

Cieņa

Mēs visiem spēkiem cenšamies samazināt mūsu darbības un produkcijas negatīvo ietekmi uz apkārtējo visi, paaugstināt mūsu klientu un darbinieku dzīves kvalitāti un darboties pēc savas sirdsbalss vienmēr, kad tas iespējams.

Pateicoties braila mērķējuma izmantošanai mūsu produkcija pieejam arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem. L'OCCITANE Fonda un kompānijas iekšienē mēs turpinām aktīvi strādāt norādītajā virzienā.

Jutekliskums

Augstas kvalitātes kosmētikas produkcija – tas ir tradīciju, dabas un zinātnisko pētījumu kombinācijas rezultāts.

Tomēr L'OCCITANE zinātniskie speciālisti neaizmirst arī par labpatiku.

L'OCCITANE produkcijas tekstūra un aromāts vienmēr Jums dāvās labu pašsajūtu un juteklisku baudu.

Mēs sekojam tam, lai viss mūsu veikalos – no aromātiem līdz krāsu gammai, no iekšējā apgaismojuma līdz jaukiem konsultantiem – palīdzētu Jums gūt baudu un atklāt sev kaut-ko jaunu, patīkamu.

Un, visbeidzot, lai pagarinātu patīkamo ceļojumu un vēlreiz palutinātu savus klientus, L'OCCITANE izstrādāja vairākas spa-programmas, kas atspoguļo brenda būtību.

Kā iedvesmas avots kļuva Kamagri kāpu un ūdens lietojamplatības Provansā

Labdarība

No sava dibināšanas momenta 1976.gadā kompānija L'OCCITANE aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē. 2006.gadā kompānija izveidojusi L’OCCITANE Fondu, lai daudz efektīvāk strādātu pie šiem projektiem. Fonda gada budžets sastāda apmēram 1 mlj.eiro. Fonda L’OCCITANE darbs pamatā koncentrēts divās jomās: cilvēku ar redzes traucējumiem atbalsts dažādās valstīs un Burkina-Faso sieviešu ekonomiskā amancipācija. L’OCCITANE darbinieki tāpat piedalās Fonda projektos, kuru vidū, piemēram, speciālā programma Japānas atjaunošanas atbalstam pēc 2011.gada cunami.

Ekonomiskā emancipācija

Lūk, jau vairāk, kā 25 gadus kompānija L’OCCITANE savā produkcijā izmanto šī sviestu no Burkina-Faso. Sadarbības nostiprināšanai ar šo valsti Fonds L’OCCITANE uztur vietējo iedzīvotāju (sieviešu) ekonomisko emancipāciju, realizējot lasītprasmes un rakstītprasmes programmas un virzot uzņēmējdarbības projektus. Vairāk kā 7 tūkstoši šīs valsts sieviešu kļuvušas neatkarīgas, pateicoties šīm programmām. Ik gadu martā, pirms Starptautiskās sieviešu dienas, L’OCCITANE pārdod speciālas ziepes no Burkina-Faso un ziedo 100% peļņu vietējo sieviešu izglītošanas centru izveidošanai un uzturēšanai.

2012.gadā izdevās savākt vairāk, kā 153000 eiro.* Realizācijas cena veikalos, atņemot nodokļus, transportu un ražošanas izdevumus.

Neredzīgo atbalsts

L’OCCITANE — tas ir juteklisks brends, kas tiecas atbalstīt cilvēkus ar redzes problēmām, uznesot braila marķējumu praktiski visiem iepakojumiem.

Fonds neapstājas pie tā: tas aktīvi sekmē cilvēku ar redzes traucējumiem profesionālo integrāciju un cīnās ar novēršamu aklumu attīstošās valstīs.

Vairāk kā 500 000 cilvēku saņēmuši oftalmologa palīdzību, pateicoties šai programmai.

Ik gadu Vispasaules redzes dienā (oktobrī) kompānija L'OCCITANE piedāvā saviem klientiem speciālu labdarības produktu, 100% peļņa no pārdošanas iet cīņas ar novēršamu aklumu attīstošās valstīs projektu atbalstam.

2011.gadā izdevās savākt vairāk, kā 210 000 eiro. * Atskaitot nodokļus, transporta un ražošanas izdevumus.

Vietējie projekti

Brends L'OCCITANE, kas izveidots Augš-Provansas Alpu rajonos un sakņojas vēsturē, aktīvi piedalās vietējās sabiedrības dzīvē. Mēs atbalstam un novērtējam cilvēkus, kas sekmē šī reģiona attīstību un uzplaukumu. Brenda L'OCCITANE prioritātes ir cieņa, autentiskums un jutekliskums – tas ir tas, kas ir saistību pamatā, ko kompānija uzņēmusies kopā ar patiesu vēlmi saglabāt dabu un nodot vietējo kolorītu. Bez tam L'OCCITANE kopā ar vietējiem un reģionāliem partneriem aktīvi piedalās reģiona kultūras, sporta dzīvē un tūrisma sfērā.

Sociālā atbildība

"Cienīga attieksme – viena no galvenajām L’OCCITANE vērtībām, kas nosaka tās sociālo politiku un balstās uz sekojošiem principiem:
Kadru resursu attīstība – kā pamats grupas izaugsmei, iespējas darbiniekiem izteikt savas karjeras ambīcijas sniegšana;
Darba un personīgās dzīves līdzsvars;
Cilvēku ar ierobežotām iespējām integrācija: daudzveidības pieņemšana, t.i., cilvēku ar ierobežotām iespējām, ko aptver kompānijas kadru politika un, kas piedalās speciālas darba grupas darbībā.  Tiek realizēta drošības nodrošināšanas un ergonomiskuma politika, kas ļauj novērst incidentus un nodrošināt labus darba apstākļus. Visbeidzot, L'OCCITANE piedalās sabiedrības darbībā, realizējot solidaritātes projektus un darbojoties Fondā.«Kompānija — tā ir tikai daļa no veselā, bet viens no galvenajiem stabilas attīstības komponentiem – atbildīga kompānijas attieksme pret sabiedrību. L’OCCITANE ir svarīgs Provansas – Alpu – Debesszilo krastu reģiona ekonomiskās un sociālās dzīves dalībnieks. Bez Vidusjūras reģiona var atzīmēt citus sakarus ar Burkina-Faso sabiedrību, ko kompānija uztur jau vairāk, kā 20 gadus.“Pateicoties šī sviesta izmantošanai produkcijā, kompānijas L'OCCITANE un Fonda darbībā Burkina-Faso izdevās nostiprināt šīs saites” - Olivjē Bossans, L'OCCITANE dibinātājs.

Atbildīgi iepirkumi

"Mēs rūpīgi sekojam līdz komponentu izcelsmei un cenšamies nodrošināt loģistikas ķēdes stabilitāti, tāpēc L'OCCITANE strādā savstarpējas sadarbības ar ražotājiem speciālistu komanda. Mūsu formulas, kas izstrādātas, izmantojot dziļas zināšanas par dabu, liecina par augstu cieņu pret apkārtējo vidi un bio-pirātisma nepieļaujamību nekādās izpausmēs.   Biznesa-ētikas korporatīvai politikai ir stabils pamats: mēs sekojam ANO Globālajam paktam un tajā norādītiem cilvēktiesību, darba tiesību, apkārtējās vides aizsardzības un korupcijas novēršanas principiem."

Stabilas sastāvdaļas

"L’OCCITANE vēsture cieši saistīta ne tikai ar Provansas un Vidusjūras augiem, bet arī ar šo apgabalu iedzīvotājiem. Komponentu izcelsmes kvalitātes un kontroles kritēriji ļoti stingri un ar augstām prasībām. Mēs uzturam vietējos ražotājus un pēc iespējas vienmēr izvēlamies sertificētus, organiskus ingredientus vai ar aizsargātas izcelsmes zīmi (P.D.O.). Mēs dodam priekšroku sadarboties ar nelieliem, integrētiem ražošanas tīkliem. Ja savvaļas augu izmanto pārāk aktīvi, mēs sākam realizēt kontrolējamas kultivācijas programmu. Visbeidzot, mēs sadarbojamies ar visām organizācijām reģionālajā līmenī, lai palīdzētu tām saglabāt sējumus, kas apdraudēti vai atjaunot aizmirsto augu veidus.

Bio-pirātisma nepieņemšana

"Patenti, ko reģistrējusi kompānija L'OCCITANE,— tie ir terapeitisko vai kosmētisko izstrāžu rezultāti, kas kļuvuši iespējami, pateicoties zinātniskajiem pētījumiem, ko veikusi kompānijas zinātnisko pētījumu nodaļa.

L’OCCITANE nepatentē izstrādes, kas ir, pēc būtības, tradicionāli zināmas (bio-pirātisms), bet tā vietā veic jaunus efektivitātes testus un apgūst dažādus ingredientu maisījumus, kas ļauj atrisināt dažādus skaistuma industrijas uzdevumus. Kompānijas patenti neaizliedz citām kompānijām izmantot tos pašus augus. "

4) Biznesa vešanas ētiskie principi

No 2011.gada kompānija L'OCCITANE oficiāli seko ANO Globālajam paktam un tajā norādītiem cilvēktiesību, darba tiesību, apkārtējās vides aizsardzības un korupcijas novēršanas principiem un vērtībām.

Stabila attīstība

"Mēs cenšamies ierobežot savas darbības ietekmi uz apkārtējo vidi visās tās izpausmēs – no formulu izstrādes līdz iepakojuma izveidošanai, ieskaitot ražošanu un izplatīšanu. Lai stabili pazeminātu negatīvo ietekmi uz apkārtējo visi, mēs iesniedzām pieprasījumu mūsu organizācijas procesu sertifikācijai pēc ISO 14001 standarta. Mūsu darbinieki un veikali rūpējas par apkārtējo vidi, sekojot instrukcijām, kas paredzētas stimulēt aktīvu katra dalību šī sarežģītā uzdevuma risināšanā."

Formulas

"L'OCCITANE pieņēmusi sekojošus mērus, lai mazinātu savas produkcijas iedarbību uz apkārtējo vidi:

• Kompānija neizmanto ftalātus savos aromātos jau no 2005.gada;

• Kompānija pakāpeniski atsakās no parabēniem;

• Kompānija izmanto augu eļļas minerāleļļu vietā;

• Kompānija izmanto silikonus ierobežotā daudzumā

Ražošana

"Kompānijas ražošanas objektu iedarbības uz ekoloģiju pazemināšana – viens no galvenajiem L'OCCITANE ekoloģiskās politikas virzieniem, kam ir trīs mērķi:

• Elektropatēriņa samazināšana;

• Ūdens patēriņa un notekūdeņu piesārņojuma samazināšana;

• Ražošanas atkritumu apjoma samazināšana un pārstrādājamo atkritumu apjoma palielināšana.

 

No 2002.gada kompānija strādā pie atkritumu šķirošanas efektivitātes paaugstināšanas ražošanas objektos.

Uz 2010.gada beigām tika pārstrādāti 60% atkritumu. Ja atkritumus nav iespējams šķirot, mēs cenšamies pārveidot atkritumus enerģijā, t.i., sadedzinām tos ar mērķi ražot/iegūt enerģiju.

2010.gadā tika pārstrādāti 90% atkritumu, pārējie 10% tika izvesti uz izgāztuvēm.

Mūsu mērķis — turpināt samazināt atkritumu apjomu, kas nonāk izgāztuvēs un, protams, novest šo rādītāju līdz nullei."

Darbinieki

Vairāk kā 1000 cilvēki strādā kompānijas rūpniecības objektos. Tiek pieņemtas visas pūles tam, lai piesaistītu darbiniekus kompānijas negatīvās iedarbības samazināšanai uz apkārtējo vidi.

Loģistika

Mūsu kompānijas oglekļa izmešu apjoma novērtējums par 2011.gadu ļāva mums apzīmēt jomas, kur nepieciešami uzlabojumi, regresīvās loģistikas sfērā: gaisa kravu pārvadājumu apjoma samazināšana un daudz efektīvāka konteineru piepildīšana transportēšanas veikšanai. Norādīto uzdevumu risinājumam tika pieņemts oglekļa izmešu apjoma samazināšanas darbību plāns visos regresējošās loģistikas etapos.

Veikali

"L’OCCITANE garantē, ka izmantojamie materiāli droši apkārtējai videi, t.i., krāsas, kaļķi, minerālvielas un koksne iegūti no mežsaimniecības, ievērojot noturības principus.

Mūsu veikalu apgaismojumam nekur netiek izmantotas tikai halogēna lampas – visur mēs cenšamies uzstādīt gaismas diožu. Vitrīnas mūsu jaunajos veikalos apgaismo gaismas diodes un kompaktas fluorescējošas lampas, kas ļauj ietaupīt līdz 40% elektroenerģijas."